Vítám Vás na stránkách MEDIACEV

Nabízím odbornou pomoc při řešení konfliktů a problémů s pomocí prostředníka – formou mediace, facilitace a vyjednávání.

Specializuji se na všechny oblasti občanskosprávních sporů - rodinných, občanských, majetkových, stejně tak i obchodních.

Jako akreditovaný mediátor Asociace mediátorů ČR splňuji všechna odborná kritéria, profesní standardy a jsem vázán jejím etickým kodexem, který jasně definuje práva a povinnosti mediátora vůči zúčastněným stranám.

Jako zapsaný mediátor na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR mohu vést setkání se zapsaným mediátorem (mediaci) nařízené předsedou senátu příslušného soudu podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální informace:
Po měsících usilovné práce můžete využít můj online program na řešení konfliktů - viz ODKAZY

Krátký film o mediaci:

  Těším se na naši spolupráci
Mgr. Ondřej VACULÍK